شناسه : 25205345


با اندک گذران زمان در پس کوچه های فراموش شده ی این شهر، نکاتی به چشم می خورد که از اذهان آرام و بی تلاطم عده ای، بسیار دور می کند.
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.