شناسه : 36777970
مسئول دفتر استانی انجمن سواد رسانه ای کشور:


مسئول دفتر استانی انجمن سواد رسانه ای کشور در یزد گفت: طبق آماری نوجوانان حدود 7 ساعت در روز از رسانه ها استفاده می کنند چون این مهارت استفاده همزمان از چند رسانه در نوجوانان وجود دارد در این 7 ساعت به اندازه 12 ساعت اطلاعات دریافت می کنند.

به گزارش یزد آوا، استاد سوادرسانه استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، اظهارداشت: اگر بخواهیم تعریف کاربردی از مفهوم سواد رسانه ای داشته باشیم باید بگوییم توانایی مواجه درست با رسانه ها و توانایی استفاده از آن ها که به طور کامل تر یعنی شناخت اثر رسانه و توانایی مدیریت این اثر یعنی اگر شخصی توانست اثر رسانه را درک کرد و توانست آن را مدیریت کند، یعنی  سواد رسانه ای دارد.

محمدعلی عبداللهی با اشاره به کم کاری متولیان سواد رسانه در کشور، گفت: ما اگر به آموزش و پرورش به عنوان یک نهادی که متولی  آموزش کشور است نگاه کنیم قاعدتاً نمی توانیم وظیفه مهم این نهاد در حوزه سواد رسانه را نادیده بگیریم اما می بینیم که سواد رسانه در حد یک درس در پایه دهم تعریف شده و اتفاق خاص دیگری برای سواد رسانه ای در این نهاد نمی بینیم.

خانواده نقش کلیدی در نهادینه سازی سواد رسانه ای دارد

 وی اذعان داشت: نهاد مهمی  که می تواند نقش بسیار کلیدی در حوزه سواد رسانه ای داشته باشد، خانواده است چون خانواده ها فارغ از مسائل و اتفاقات و ظایف نهادهای اجتماعی، متولی تربیت فرزندان است؛ خانواده باید سوادرسانه ای را داشته و مهارت آن را در فرزندان نیز ایجاد کند.

این استاد رسانه تصریح کرد: مبحث سواد رسانه ای در دنیا از سوی سازمان مردم نهاد ایجاد، مطالبه و گسترش دادند که در همین راستا در کشور ما هم انجمن تخت عنوان سواد رسانه ای به عنوان یک سازمان مردم نهاد تشکیل شده است که برنامه هایی نظیر تربیت مربی، اطلاع رسانی، تهیه و تولید محتوا را انجام می دهد و راه حل قطعی برای ایجاد این مهارت در جامعه ورود نهادهای مردمی و مطالبه گری جدی است.

نوجوانان روزانه 12 ساعت اطلاعات از رسانه ها می گیرند/ فضای مجازی فراگیر ترین و در دسترس ترین رسانه است

عبداللهی خاطرنشان کرد: طبق آماری نوجوانان حدود 7 ساعت در روز از رسانه ها استفاده می کنند چون این مهارت استفاده همزمان از چند رسانه در نوجوانان وجود دارد در این 7 ساعت به اندازه 12 ساعت اطلاعات دریافت می کنند و این بدین معناست که توانایی پردازش این حجم از اطلاعات برای نوجوان وجود ندارد و نوجوان نمی تواند خوب را از بد تشخیص بدهد.

مسئول دفتر استانی انجمن سواد رسانه ای ایران در یزد اظهار داشت: متاسفانه امروز فضای مجازی به عنوان فراگیرترین و در دسترس ترین رسانه هیچگونه محدودیتی برای نسل جدید و نوجوانان ما ندارد و از طرفی هیچگونه آموزشی برای آن در نظرگرفته نشده و این ضعف جدی از سوی دستگاه هایی چون وزارت ارشاد و شورای عالی فضای مجازی است که در این حوزه باید وارد شوند.

مهمترین سطح سواد رسانه ای برای مسئولان است

وی اضافه کرد: سواد رسانه ای در پایین ترین سطح مربوط به شهروندان و مردم عادی است یعنی باید مهارت سواد رسانه ای در این قشر به گونه ای تقویت شود که هر خبری باور نکنند و تفکر انتقادی و مطالبه گری داشته باشند، سطح دیگری از سواد رسانه ای که مورد اهمیت است سواد رسانه خود صاحبان رسانه است به عنوان مثال در شرایط فعلی اقتصادی و معشیتی مردم، رسانه ها در اینکه مطالبه گری صحیح انجام شود و یا جامعه از سمت مطالبه به سمت تنش منحرف نشود، نقشی محوری دارند.

مدرس سواد رسانه ای گفت: یکی دیگر از سطوح سواد رسانه، سطح بسیار مهم سواد رسانه ای در مسئولان است؛ مسئولان اگر نتوانند شرایط جامعه را تجزیه و تحلیل کنند و نتوانند بر اساس شرایط روانی جامعه اظهار نظر کنند ممکن است شرایط جامعه به سمت تنش و التهاب کشیده شود.

انتهای پیام/م* 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.