محتوا با برچسب آب یزت.

تشدید بحران آب یزد در پی کم شدن آب انتقالی
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس مطرح کرد
تشدید بحران آب یزد در پی کم شدن آب انتقالی
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس گفت: امسال با تصمیم وزارت نیرو و با توجه به خشکسالی و کم شدن قابل توجه بارش در کشور سهمیه کلیه استان‌هایی که از آب‌های انتقالی استفاده می‌کنند 10 درصد کم شده است و این مسئله مختص یزد نیست.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آب یزت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آب یزت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آب یزت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد