محتوا با برچسب آتل.

محققان یزدی با دستیابی به فناوری«آتل‌های کامپوزیتی» آن را روانه بازار می‌کنند
خداحافظی با معضلات آتل های قدیمی؛
محققان یزدی با دستیابی به فناوری«آتل‌های کامپوزیتی» آن را روانه بازار می‌کنند
کارشناس مهندسی بیومکانیک جهاد دانشگاهی: آتل‌های کامپوزیتی، ویژگی‌های مناسب‌تری نسبت به آتل‌های گچی و فایبرگلاسی دارند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آتل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آتل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آتل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد