محتوا با برچسب آمار وام ازدواج در یزد.

همکاری بانک‌ها ۴ هزار جوان یزدی را در صف وام ازدواج قرار داد!
پرداخت آسان وام ازدواج به روایت بانک ها؛
همکاری بانک‌ها ۴ هزار جوان یزدی را در صف وام ازدواج قرار داد!
هر چند مسئولین از پرداخت آسان وام ازدواج و رفع مشکلات آن سخن به زبان می‌آورند اما جوانان کماکان در دریافت وام ازدواج 10 میلیون تومانی با مشکلاتی روبرو هستند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آمار وام ازدواج در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آمار وام ازدواج در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش