محتوا با برچسب اتحادیه فخاران.

به صدا در آمدن زنگ خطر تسلط اتباع بیگانه بر صنعت آجر یزد
حضور اتباع بیگانه در واحدهای تولیدی ایران یکی پس از دیگری؛
به صدا در آمدن زنگ خطر تسلط اتباع بیگانه بر صنعت آجر یزد
رئیس اتحادیه صنف فخاران یزد گفت: از ابتدای امسال ورود و حضور اتباع بیگانه در زمینه خرید و فروش آجر در یزد چندین برابر شده و زنگ خطر در این زمینه به صدا درآمده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اتحادیه فخاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اتحادیه فخاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد