محتوا با برچسب ارتحال امامپ.

برپایی بیمارستان صحرایی از اقدامات سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در مراسم بزرگداشت ارتحال امام(ره)‏‏ ‏می باشد
نماینده سازمان بسیج جامعه پزشکی
برپایی بیمارستان صحرایی از اقدامات سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در مراسم بزرگداشت ارتحال امام(ره)‏‏ ‏می باشد
برپایی بیمارستان صحرایی بر ‏محوریت کانون بسیج جامعه پزشکی ‏ بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)‏ و تامین نیروی انسانی برای سایر ‏کمپ‌ها و بیمارستان‌ها از‏اقدامات سازمان بسیج جامعه پزشکی کشوردر مراسم بزرگداشت ارتحال امام(ره)‏‏ می باشد.‏

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ارتحال امامپ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ارتحال امامپ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ارتحال امامپ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد