محتوا با برچسب ازدیاد جمعیت.

تغییر فرهنگ برای فرزندآوری کار آسانی نیست/ دولتمردان باید شرایط ازدیاد جمیعت را فراهم کنند
مدیرکل دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری یزد:
تغییر فرهنگ برای فرزندآوری کار آسانی نیست/ دولتمردان باید شرایط ازدیاد جمیعت را فراهم کنند
فخرالسادات خامسی گفت: فرهنگ غالب بر جامعه کاهش فرزند آوری را بیشتر می‌پسندد متاسفانه این فرهنگ در طول چندین سال جا افتاده است که این تغییر فرهنگ و ذائقه از آنجا که شرایط خاصی می‌طلبد و نیاز به یک سری برنامه‌های خاص دارد کار آسانی نیست.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ازدیاد جمعیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ازدیاد جمعیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ازدیاد جمعیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد