محتوا با برچسب اسب عرب.

ثبت ژنتیکی اسب‌های نژاد عرب کشور در یزد آغاز شد
ثبت ژنتیکی اسب‌های نژاد عرب کشور در یزد آغاز شد
مسئول پرورش اسب حوزه معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: عملیات ثبت ژنتیک اسب های نژاد عرب در کشور بعد از بازگشت دوباره انجام این وظیفه به وزارت جهاد کشاورزی از امروز(یکشنبه) در این استان به عنوان یکی از کانون های پرورش این حیوان آغاز شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اسب عرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اسب عرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اسب عرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد