محتوا با برچسب استان صنعتی یزد.

29 درصد از افزايش جمعيت یزد مربوط به مهاجرت بوده است/ مهاجرت معکوس اتباع از استان سرعت گرفت
طي 5 سال گذشته؛
29 درصد از افزايش جمعيت یزد مربوط به مهاجرت بوده است/ مهاجرت معکوس اتباع از استان سرعت گرفت
استان صنعتی یزد با وجود فعالیت واحدهای صنعتی، معادن و کارخانه‌های تولیدی، بیشترین مهاجران کارگر را به خود جذب می‌کند.
استان صنعتی یزد در آستانه ورشکستگی و بحران صنعتی
تعطیلی واحدهای صنعتی یزد زنجیره ای شد
استان صنعتی یزد در آستانه ورشکستگی و بحران صنعتی
استان یزد با دارا بودن بیش از 3500 واحد صنعتی بیش از 4 درصد کل واحدهای صنعتی کشور را در برمی‌گیرد و اشتغال بخش عظیمی از افراد بومی و غیربومی استان را فراهم کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب استان صنعتی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب استان صنعتی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش