محتوا با برچسب استکبار در جهان.

امروز جمهوری اسلامی به عنوان جلودار مبارزه با استکبار در جهان شناخته می شود
آیت الله مدرسی:
امروز جمهوری اسلامی به عنوان جلودار مبارزه با استکبار در جهان شناخته می شود
سخنران راهپیمایی 13 آبان یزد گفت: : امروز ملت ایران به عنوان مردمی شناخته می شود که سردمدار مبارزه با استکبار در جهان است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب استکبار در جهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب استکبار در جهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب استکبار در جهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد