محتوا با برچسب اغتشاشات فتنه 88.

فتنه‌گران در شهرک دانشگاه، سازماندهی شده بودند/ اکثر بسیجیان مورد اصابت سنگ و شیشه قرار گرفتند
شاهد عینی اغتشاشات 88 در یزد:
فتنه‌گران در شهرک دانشگاه، سازماندهی شده بودند/ اکثر بسیجیان مورد اصابت سنگ و شیشه قرار گرفتند
احسان سلطانی از جانبازان فتنه 88 در یزد است که به تشریح اتفاقاتی که بعد از انتخابات سال 88 در شهرک دانشگاه یزد ، پرداخت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اغتشاشات فتنه 88.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اغتشاشات فتنه 88.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد