محتوا با برچسب افزایش جمعیت.

ژاپن وزارت زاد و ولد تاسیس کرد!
ما همچنان اندر خم یک کوچه‌ایم!
ژاپن وزارت زاد و ولد تاسیس کرد!
ائین آمدن نرخ تولد از یک سو و افزایش تعداد سالمندان در ژاپن موجب شده تا نخست‌وزیر این کشور اقدام به ایجاد پستی جدید در کابینه سامورایی‌ها برای نجات سرزمین آفتاب از این وضعیت کند.
ماشاءالله!
به سوی فرزند بیشتر(22)؛
ماشاءالله!
رفیقی دارم به نام حاج کاظم سیّدخان که اهل عماره ی بصره است. 92 فرزند دارد که 52 تا از آنها دخترند و 850 نفر نوه و نبیره!
غِنا یا استغناء؟
به سوی فرزند بیشتر(12)؛
غِنا یا استغناء؟
نمی دانم دقت کرده اید یا نه؟ خانواده های پرجمعیت، کمتر از خانواده های کم جمعیت، می نالند! طرف هم خودش هم زنش شاغلند و خانه‌ی شخصی دارند و زن و شوهر هرکدام یک ماشین زیرِ پایشان است و به زور دوتا بچه ...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب افزایش جمعیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب افزایش جمعیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب افزایش جمعیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد