محتوا با برچسب اقامه نماز میت.

اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله تهرانی توسط رهبر انقلاب+فیلم و عکس
ساعتی پیش صورت گرفت
اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله تهرانی توسط رهبر انقلاب+فیلم و عکس
صبح امروز رهبر معظم انقلاب با حضور در مدرسه عالی شهید مطهری بر پیکر آیت‌الله تهرانی اقامه نماز کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اقامه نماز میت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اقامه نماز میت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اقامه نماز میت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد