محتوا با برچسب امام آمد.

12 بهمن؛ سالگرد بازگشت امام خمینی(ره) به وطن
امام آمد؛
12 بهمن؛ سالگرد بازگشت امام خمینی(ره) به وطن
پس از فرار شاه، ملت منتظر بازگشت امام خمینی« قدس سره» بودند. برای مردم آمدن امام قدس سره پیروزی بزرگی بود و برای تشکیل حکومت اسلامی حضور ایشان را الزامی می دانستند. سرانجام روزنامه های عصر 11 بهمن خبر دادند «امام فردا در تهران است».

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب امام آمد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب امام آمد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب امام آمد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد