محتوا با برچسب بانوی مدیر کل.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد:
بانوان در هر شغلی که باشند، متعهدانه عمل می‌کنند/ حجاب؛ ارزش دینی و اجتماعی
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد گفت: تمام توانم را به کار می گیرم تا علاوه بر انجام وظایف خود به عنوان یک زن الگوی خوبی برای دیگر بانوان استان باشم .

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بانوی مدیر کل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بانوی مدیر کل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بانوی مدیر کل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد