محتوا با برچسب بخش نفت و گاز.

رشد 4.4 درصدی، دوپینگ نفتی است نه رشد پایدار!
کارشناس مسائل اقتصادی:
رشد 4.4 درصدی، دوپینگ نفتی است نه رشد پایدار!
کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اولین آمار رشد اقتصادی پس از اجرای برجام گفت: این آمار تنها دوپینگ نفتی در اقتصاد ایران است که توانسته با تحریک بخش نفت، رشد مثبت اقتصادی را در بهار امسال ثبت کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بخش نفت و گاز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بخش نفت و گاز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بخش نفت و گاز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد