محتوا با برچسب بمب گذاری.

دو انفجار همزمان در مسجد شیعیان عراق ۲۷ کشته و زخمی بر جای گذاشت
دو انفجار همزمان در مسجد شیعیان عراق ۲۷ کشته و زخمی بر جای گذاشت
منابع بیمارستانی عراق از کشته و زخمی شدن ۲۷ نفر در دو انفجار همزمان مسجد شیعیان در شهر حله خبر دادند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بمب گذاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بمب گذاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بمب گذاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد