محتوا با برچسب بنگاه های کوچک.

چرا رهبر انقلاب بر توجه دولتمردان به بنگاه‌های کوچک تاکید دارند؟
چرا رهبر انقلاب بر توجه دولتمردان به بنگاه‌های کوچک تاکید دارند؟
الان چندین هزار کارگاه و کارخانه‌ی متوسّط و کوچک در کشور هست؛ اگرچنانچه این آماری که به من داده‌اند و بنده گفتم که شصت درصد از اینها الان دچار بیکاری و تعطیل هستند درست باشد، خسارت است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بنگاه های کوچک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بنگاه های کوچک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بنگاه های کوچک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد