محتوا با برچسب بودجه سلامت استان یزد.

دود 150 میلیارد تومان بودجه سلامت استان یزد را می‌بلعد
خطرناک ترین تفریح یزدی‌ها!
دود 150 میلیارد تومان بودجه سلامت استان یزد را می‌بلعد
این روزها به نظر می‌رسد قلیان کشیدن به یک تفریح کاذب بین جوانان تبدیل شده است، حتی اعتیاد به قلیان دامن گیر زنان و دختران جامعه هم شده و بدون در نظر گرفتن عوارض آن به عنوان یک تفریح دسته جمعی در حال رشد است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بودجه سلامت استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بودجه سلامت استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بودجه سلامت استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد