محتوا با برچسب بیمه تامین اجتماعی.

77 درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند/ بدهی ١٩٣ میلیارد تومانی کارفرمایان یزدی
مدیر کل تامین اجتماعی استان یزد خبر داد
77 درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند/ بدهی ١٩٣ میلیارد تومانی کارفرمایان یزدی
مدیر کل تامین اجتماعی استان یزد گفت: در مجموع حدود 841 هزار نفر یعنی 77 درصد جمعیت استان تحت پوشش تأمین اجتماعی بوده و در حال دریافت خدمات مختلف از این اداره هستند.
840 هزار نفر در استان یزد زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند
مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد:
840 هزار نفر در استان یزد زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند
مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد گفت: در حال حاضر بالغ بر 840 هزار نفر از شهروندان یزدی زیرمجموعه و تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.
بخشنامه مشاغل سخت و زیان آور برای اجرا آماده است
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:
بخشنامه مشاغل سخت و زیان آور برای اجرا آماده است
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور اظهار داشت: بخشنامه مشاغل سخت و زیان آور برای اجرا آماده شده و در مرحله عملیاتی شدن قرار دارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بیمه تامین اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بیمه تامین اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بیمه تامین اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد