محتوا با برچسب تاسیسات هسته ای بوشهر.

افشای جزئیات همکاری آمریکا و رژیم صهیونیستی در استاکس‌نت
از سوی اسنودن مطرح شد؛
افشای جزئیات همکاری آمریکا و رژیم صهیونیستی در استاکس‌نت
ادوارد اسنودن جزییات تازه‌ای را در مورد نحوه طراحی و انتشار بدافزار استاکس‌نت برای آلوده کردن تاسیسات هسته‌ای ایران افشا کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تاسیسات هسته ای بوشهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تاسیسات هسته ای بوشهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تاسیسات هسته ای بوشهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد