محتوا با برچسب تخلف اصناف.

تشکیل بیش از چهار هزار و 200 پرونده تخلف صنفی در یزد
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف یزد خبر داد
تشکیل بیش از چهار هزار و 200 پرونده تخلف صنفی در یزد
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف یزد گفت: طی ده ماهه نخست امسال 99 هزار و 300 بازرسی از واحدهای صنفی یزد انجام شده که موجب تشکیل چهار هزار و 261 پرونده شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تخلف اصناف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تخلف اصناف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تخلف اصناف.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد