محتوا با برچسب تعدا پرواز یزد.

پروازهای فرودگاه یزد 29 درصد افزایش یافت
با چهار هزار و643 سورتی پرواز؛
پروازهای فرودگاه یزد 29 درصد افزایش یافت
مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد از رشد29 درصدی پروازهای فرودگاه بین المللی شهید آیت الله صدوقی یزد در 9 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تعدا پرواز یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تعدا پرواز یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تعدا پرواز یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد