محتوا با برچسب تلنگر.

فیلم/روایت پدری که به خاطر اعتیادش عشق ومحبت پدری را از یاد برد
تلنگر؛
فیلم/روایت پدری که به خاطر اعتیادش عشق ومحبت پدری را از یاد برد
تلنگر شبکه تابان با گزارشگری «کاظم دهقانی اشکذری» این هفته سرگذشت پدری را روایت کرد که به دلیل اعتیاد محبت پدری را از یاد برد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تلنگر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تلنگر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تلنگر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد