محتوا با برچسب تمدید مجوز.

اهدای هدیه به اعضای شورای معادن استان کذب محض است
سرپرست معاونت امور معادن یزد:
اهدای هدیه به اعضای شورای معادن استان کذب محض است
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی استان یزد خبر اهدای آی پد آیفون به مسئولین حاضر در جلسه تمدید مجوز یکی از معادن استان یزد را تکذیب کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تمدید مجوز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تمدید مجوز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تمدید مجوز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد