محتوا با برچسب توریسم درمانی.

تاکید مسئولان استان بر توسعه صنعت توریسم درمانی/ عدم اختصاص منابع به طرح سلامت، به بیمه‌ها لطمه وارد کرده است
معاون درمان تامین اجتماعی استان یزد:
تاکید مسئولان استان بر توسعه صنعت توریسم درمانی/ عدم اختصاص منابع به طرح سلامت، به بیمه‌ها لطمه وارد کرده است
در ابتدای اجرای طرح سلامت، منابع تامین بودجه شامل 10 درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها و 1 درصد از درآمد ارزش‌افزوده تعیین‌شده بود که ازیک‌طرف شاهد عدم اختصاص این منابع پیش بینی شده به طرح سلامت بوده و از طرف دیگر با افزایش 200درصدی هزینه ها بر اثر...
ضریب صددرصدی اشغال تخت بیمارستانی در یزد/ «ظرفیت توریسم درمانی»استان یزد به قیمت بازی با جان مردم!
عدم تناسب امکانات بیمارستانی با چشم انداز توریسم درمانی یزد!
ضریب صددرصدی اشغال تخت بیمارستانی در یزد/ «ظرفیت توریسم درمانی»استان یزد به قیمت بازی با جان مردم!
در حال حاضر بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان امر، بیش از 30 درصد ظرفیت‌ تخت‌های بیمارستانی یزد توسط بیمارانی از سایر استان و شهرستان ها از جمله سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و غیره اشغال می‌‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب توریسم درمانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب توریسم درمانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد