محتوا با برچسب جرائم غیر عمد.

اجرای طرح «پابند الکترونیک» به صورت پایلوت در یزد/برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در استان 24 میلیارد تومان نیاز است
نائب رئیس هیأت امناء ستاد دیه استان یزد خبر داد
اجرای طرح «پابند الکترونیک» به صورت پایلوت در یزد/برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در استان 24 میلیارد تومان نیاز است
ذوالفعلی نژاد تعداد کل زندانیان غیر عمد در استان یزد را در حال حاضر 164 نفر عنوان کرد و گفت: مجموع بدهی این تعداد قریب به 29 میلیاردتومان هستند که 5 میلیاردتومان آن با رضایت شاکیان تأمین‌شده است.
۱۶۳ زندانی جرائم غیرعمد در انتظار کمک ۲۵ میلیارد تومانی خیران
مدیرکل زندان‌های استان یزد خبر داد
۱۶۳ زندانی جرائم غیرعمد در انتظار کمک ۲۵ میلیارد تومانی خیران
مدیرکل زندان‌ها و نایب رییس نمایندگی ستاد دیه استان یزد گفت: ۲۵ میلیارد تومان برای آزادی ۱۶۳ زندانی جرائم غیر عمد استان یزد نیاز است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جرائم غیر عمد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جرائم غیر عمد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب جرائم غیر عمد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد