محتوا با برچسب جمعیت.

سالمندی یک سوم جامعه در سه دهه آینده/ با روند جمعیتی فعلی چه کسی نیازهای نظام اجتماعی را تامین می‌کند؟
استادیار جامعه شناسی دانشگاه یزد:
سالمندی یک سوم جامعه در سه دهه آینده/ با روند جمعیتی فعلی چه کسی نیازهای نظام اجتماعی را تامین می‌کند؟
سرپرست مرکز پژوهشی مطالعات رفاه اجتماعی دانشگاه یزد گفت: افرادی که اکنون در آستانه میانسالی قرار دارند جمعیت بالقوه سالمند آینده هستند که پیش بینی می‌شود در دو یا سه دهه آینده، حدودا بین 20 تا 30 میلیون جمعیت سالمند داشته باشیم و در واقع در آینده...
10 درصد جمعیت استان یزد را سالمندان تشکیل می‌دهند/ وضع هشدار دهنده کشور از نظر هرم جمعیتی
معاون توانبخشی بهزیستی یزد:
10 درصد جمعیت استان یزد را سالمندان تشکیل می‌دهند/ وضع هشدار دهنده کشور از نظر هرم جمعیتی
معاون توانبخشی بهزیستی یزد عنوان کرد: هرم جمعیتی کشور ما موجب شده که حدود 30 سال آینده که رشد جمعیت سالمندان در دنیا به 22 درصد می‌رسد این عدد در کشور ما نزدیک به 30 درصد برسد و این یک هشدار برای ما است.
متولی فرهنگ‌سازی افزایش زاد و ولد در یزد اداره ثبت احوال است
مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری یزد:
متولی فرهنگ‌سازی افزایش زاد و ولد در یزد اداره ثبت احوال است
مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری یزد گفت: اداره ثبت احوال در بحث جمعیت کارگروهی دارد که کارهای مختلف در حوزه جمعیت بین اعضای این کارگروه تقسیم وظیفه شده که مطمئنا بحث فرهنگ‌سازی افزایش زاد و ولد در جامعه نیز در آن دیده شده است.
حمله گرگ‌های جمعیت‌خوار به ایران با همصدایی روشنفکران داخلی
گزا
حمله گرگ‌های جمعیت‌خوار به ایران با همصدایی روشنفکران داخلی
متاسفانه ایران اسلامی که باید به دنبال تشکیل تمدن عظیم اسلامی باشد، نه تنها تاکنون به فکر "افزایش رشد جمعیت مسلمانان دنیا" که از ملزومات بی چون و چرای تحقق تمدن عظیم اسلامی است، نبوده، بلکه در 30 سال گذشته، رکورددار کاهش رشد جمعیت در دنیا نیز بوده...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جمعیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب جمعیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد