محتوا با برچسب حاتمی کیا.

واکنش اهالی سینما نسبت به «به وقت شام» و حاتمی‌کیا
غوغای «ابراهیم» همچنان در صدر اخبار رسانه‌ها؛
واکنش اهالی سینما نسبت به «به وقت شام» و حاتمی‌کیا
سخنان او با واکنش‌های مختلفی همراه شد. روشنفکرنمایان به او حمله‌ور شدند، اما سیل عظیم کاربران فضای مجازی به حمایت از ابراهیم حاتمی‌کیا پرداختند.
«به وقت شام» فیلمی سرشار از نشانه ها
«به وقت شام» فیلمی سرشار از نشانه ها
این روزها به وقت شامش عده ای را بر آشفت و در باره اش بسیار عقده گشایی می نمایند به نام نقد که البته منزلت نقد و قلم را بسیار حقیر می نمایند که بیش از همه خود متضرر می شوند.
کارکردن با حاتمی‌کیا سخت و جذاب است/جوایز خانه سینما و لابی گری!/لعنت به سرطان
بابک حمیدیان در برنامه بعضیا:
کارکردن با حاتمی‌کیا سخت و جذاب است/جوایز خانه سینما و لابی گری!/لعنت به سرطان
«بابک حمیدیان» درباره تنش‌های ابراهیم حاتمی‌کیا و فریبرز عرب‌نیا در فیلم «چ» گفت: اگر بخواهم واژه‌ها را تلطیف کنم، بین آنها تفاوت نگاه وجود داشت. اما سرانجام همسو شدند و این در خروجی فیلم و به استناد پشت صحنه مشخص است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حاتمی کیا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حاتمی کیا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حاتمی کیا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد