محتوا با برچسب حجت الاسلام محمود کارگر.

خروج آمریکا از سوریه نشانه شکست در عرصه سیاست خارجی بود
امام جمعه موقت میبد:
خروج آمریکا از سوریه نشانه شکست در عرصه سیاست خارجی بود
امام جمعه موقت میبد گفت: خروج نیروهای آمریکایی از سوریه هم اعتراف به شکست آمریکا در سیاست خارجی خود و هم اعتراف به مشکلات عمیق داخلی آمریکا بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حجت الاسلام محمود کارگر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حجت الاسلام محمود کارگر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حجت الاسلام محمود کارگر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد