محتوا با برچسب خانه صنعت.

عدم پیگیری مدیران کارخانه کاشی در یزد تلاش خانه صنعت را بی نتیجه گذاشت/ ضرورت ورود مسئولان استان برای حفظ اشتغال کارگران
رئیس خانه صنعت یزد در واکنش به دستگیری فعال اقتصادی:
عدم پیگیری مدیران کارخانه کاشی در یزد تلاش خانه صنعت را بی نتیجه گذاشت/ ضرورت ورود مسئولان استان برای حفظ اشتغال کارگران
رئیس خانه صنعت یزد گفت: در نشستی در محل این کارخانه با دو تن از مدیران اجرایی و مالی شرکت مشکلات، موانع و راه کارهایی تبادل نظر شد و پیشنهادات اولیه مبنی بر حل مشکلات و راه های ممکن کمک ارائه شد اما متاسفانه تماس و پیگیری بعدی از سوی آنها انجام نشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خانه صنعت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب خانه صنعت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب خانه صنعت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد