محتوا با برچسب خبرنگار آلمانی.

سفارت‌های ترکیه وآلمان در تهران با یک‌تونل به‌هم وصلند/ نیمی از خبرنگاران‌خارجی رابط اطلاعاتی‌اند
خبرنگار آلمانی فاش کرد
سفارت‌های ترکیه وآلمان در تهران با یک‌تونل به‌هم وصلند/ نیمی از خبرنگاران‌خارجی رابط اطلاعاتی‌اند
«ادو اولفکات» توضیح می‌دهد که چطور سرویس‌های جاسوسی غربی از خبرنگارانی که به خاورمیانه می‌فرستند برای جاسوسی استفاده می‌کنند و همچنین از تجربه خود در عبور از تونلی مخفی می‌گوید که سفارت ترکیه در تهران را به سفارت آلمان وصل می‌کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خبرنگار آلمانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب خبرنگار آلمانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب خبرنگار آلمانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد