محتوا با برچسب خرید ایرباس.

ابهام در قرارداد ایرباس‌ها در صورت وضع تحریم‌‌های جدید
ایرباس ها به «هماهنگی با قانون‌گذاران آمریکا»‌ تاکید دارند
ابهام در قرارداد ایرباس‌ها در صورت وضع تحریم‌‌های جدید
شرایط مالی قرارداد ایران با کمپانی‌های سازنده هواپیما به ویژه ایرباس، پس از روی کار آمدن ترامپ به عنوان نماینده جمهوری‌خواهان و از منتقدان برجام در صورت اعمال تحریم‌‌های جدید موضوعی است که از سوی دو طرف محرمانه تلقی شده و شفاف‌سازی نمی‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خرید ایرباس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب خرید ایرباس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب خرید ایرباس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد