محتوا با برچسب دبیر شورای هماهنگی بانک های استان یزد.

بیش از 30 درصد منابع بانک‌ها صرف پرداخت تسهیلات به صنعت شد
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد:
بیش از 30 درصد منابع بانک‌ها صرف پرداخت تسهیلات به صنعت شد
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد و مدیر شعب بانک ملی استان گفت: بیش از 30 درصد منابع بانک‌ها صرف پرداخت تسهیلات به صنعت شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دبیر شورای هماهنگی بانک های استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دبیر شورای هماهنگی بانک های استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دبیر شورای هماهنگی بانک های استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد