محتوا با برچسب دست فروش.

اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد/ دست‌فروشان یزدی در کجا مستقر خواهند شد؟
رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد:
اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد/ دست‌فروشان یزدی در کجا مستقر خواهند شد؟
رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد از اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد خبر داد و گفت: بنابر این طرح،دست‌فروشان یزدی در دو نقطه از شهر استقرار می‌یابند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دست فروش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دست فروش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دست فروش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد