محتوا با برچسب دستاورد.

میراث بیش از یک دهه توسعه صنعتی در استان یزد
میراث بیش از یک دهه توسعه صنعتی در استان یزد
پرسش مهمی که مطرح می شود این است که اساسا دستاوردهای صنعتی شدن استان یزد بعد از گذشت بیش از یک دهه تخصیص منابع و امکانات چیست؟
اقدامات نمایشی آورده‌ای ندارد؛ بهترین تبلیغ عمل است
اقدامات نمایشی آورده‌ای ندارد؛ بهترین تبلیغ عمل است
دولت‌مردان دستاوردهای دولت یازدهم را به طور مشخص و مصداقی ارائه نمی‌دهند تا رسانه‌هایی که از این دستاوردهای بی‌اطلاع هستند، آن‌ها را پوشش دهند و اگر رسانه‌هایی هم باشند که بخاطر مخالفت با دولت حاضر نباشند دستاوردهای دولت را پوشش دهند، حداقل حجت برای...
نسل ارتقا یافته سانتریفیوژ تولید داروهای نو ترکیب امروز در انستیتو پاستور ایران رونمایی می‌شود
دستاوردی دیگر از دانشمندان هسته‌ای ایران
نسل ارتقا یافته سانتریفیوژ تولید داروهای نو ترکیب امروز در انستیتو پاستور ایران رونمایی می‌شود
نسل ارتقا یافته سانتریفیوژ تولید واکسن و داروهای نو ترکیب که به همت محققان سازمان انرژی اتمی ایران تولید شده است، امروز با حضور معاون علمی رئیس جمهوری، وزیر بهداشت و رئیس سازمان انرژی اتمی در انستیتوپاستور ایران رونمایی می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دستاورد.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دستاورد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دستاورد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد