محتوا با برچسب دعاخوان.

رهبر انقلاب سلامشان را به مردم یزد رساندند/ حلاوت سخت ترین و باشکوه ترین اجرا در محضر رهبری
مناجات خوان محفل انس با قرآن رهبر معظم انقلاب:
رهبر انقلاب سلامشان را به مردم یزد رساندند/ حلاوت سخت ترین و باشکوه ترین اجرا در محضر رهبری
نخبه قرآنی یزد گفت: هنگامی که در جایگاه قرار گرفتم یاد گفته حاج حسن دانش افتادم که یکی از سخت ترین اجراهای او تلاوت در محضر رهبر انقلاب بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دعاخوان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دعاخوان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دعاخوان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد