محتوا با برچسب دهقانی فیروز آبادی.

اتقان و تقارب آرای قضایی در دستور کار دادگستری یزد/ 25 درصد قضات یزدی را زنان تشکیل می‌دهند
معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد:
اتقان و تقارب آرای قضایی در دستور کار دادگستری یزد/ 25 درصد قضات یزدی را زنان تشکیل می‌دهند
دهقانی گفت: اتقان آرای قضایی یکی از اقدامات حوزه معاونت منابع انسانی دادگستری استان یزد است که در نهایت و در حد اعلا موجب اقناع افکارعمومی خواهد شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دهقانی فیروز آبادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دهقانی فیروز آبادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دهقانی فیروز آبادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد