محتوا با برچسب دوپینگ نفتی.

ردپای دوپینگ نفتی در رشد اقتصادی/ تداوم رشد منفی و رکود صنایع
گزارش مرکز پژوهش‌ها از جزئیات رشد اقتصادی
ردپای دوپینگ نفتی در رشد اقتصادی/ تداوم رشد منفی و رکود صنایع
مرکز پژوهش‌های مجلس مهمترین عامل رشد اقتصادی دولت یازدهم را در سال ۹۵ را افزایش صادرات نفت اعلام کرد و یادآور شد: هم اکنون رشد اقتصادی صنعت کشور کماکان منفی است.
رشد 4.4 درصدی، دوپینگ نفتی است نه رشد پایدار!
کارشناس مسائل اقتصادی:
رشد 4.4 درصدی، دوپینگ نفتی است نه رشد پایدار!
کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اولین آمار رشد اقتصادی پس از اجرای برجام گفت: این آمار تنها دوپینگ نفتی در اقتصاد ایران است که توانسته با تحریک بخش نفت، رشد مثبت اقتصادی را در بهار امسال ثبت کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دوپینگ نفتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دوپینگ نفتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دوپینگ نفتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد