محتوا با برچسب راه و شهرسازی.

پروژه‌های تکمیل شده‌ در یزد که نخاله‌دانی شدند
پروژه‌های تکمیل شده‌ در یزد که نخاله‌دانی شدند
معاون فنی و عمرانی شهرداری یزد از به بهره برداری نرسیدن چند پروژه تکمیل شده در یزد خبر داد و «دسترسی بلوار شهدای گمنام به جاده کنار گذر» و «دسترسی پایانه مسافربری به کنارگذر» را از این نوع پروژه‌ها نام برد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب راه و شهرسازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب راه و شهرسازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش