محتوا با برچسب ردصلاحیت.

هدف از انتشار شایعه ردصلاحیت روحانی چیست؟
هدف از انتشار شایعه ردصلاحیت روحانی چیست؟
کسانی که به این شایعه دامن می‌زنند در واقع به خوبی اطلاع دارند که ردصلاحیت رئیس‌جمهور در دور دوم اتفاق نخواهد افتاد که اگر قرار بود چنین چیزی باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ردصلاحیت.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ردصلاحیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ردصلاحیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد