محتوا با برچسب رزمندگان ابرکوهی.

کتاب «شلیک نرم» منتشر شد
به همت مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس؛
کتاب «شلیک نرم» منتشر شد
به همت مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سپاه الغدیر استان یزد کتاب «شلیک نرم» که شامل خاطراتی از رزمندگان شهرستان ابرکوه است، منتشر شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رزمندگان ابرکوهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رزمندگان ابرکوهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رزمندگان ابرکوهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد