محتوا با برچسب رشد منفی صنایع.

ردپای دوپینگ نفتی در رشد اقتصادی/ تداوم رشد منفی و رکود صنایع
گزارش مرکز پژوهش‌ها از جزئیات رشد اقتصادی
ردپای دوپینگ نفتی در رشد اقتصادی/ تداوم رشد منفی و رکود صنایع
مرکز پژوهش‌های مجلس مهمترین عامل رشد اقتصادی دولت یازدهم را در سال ۹۵ را افزایش صادرات نفت اعلام کرد و یادآور شد: هم اکنون رشد اقتصادی صنعت کشور کماکان منفی است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رشد منفی صنایع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رشد منفی صنایع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رشد منفی صنایع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد