محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

تسهیلات رونق تولید موجب تثبیت اشتغال 40 هزار نفر در استان شده است
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد:
تسهیلات رونق تولید موجب تثبیت اشتغال 40 هزار نفر در استان شده است
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد گفت: ارائه تسهیلات و مصوبات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید موجب تثبیت اشتغال بیش از 40 هزار در استان یزد شده است.
1/9 میلیارد تن ذخایر معدنی استان یزد/ 50 درصد معادن یزد قربانی رکود حاکم بر بازار شدند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد:
1/9 میلیارد تن ذخایر معدنی استان یزد/ 50 درصد معادن یزد قربانی رکود حاکم بر بازار شدند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، میزان ذخایر معدنی استان یزد را 1/9 میلیارد تن اعلام کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد