محتوا با برچسب سپرده گذاری یزدی ها.

نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان یزد به بیش از 94 درصد رسید +جدول
نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان یزد به بیش از 94 درصد رسید +جدول
نسبت مصارف به منابع در بانک‌های استان یزد بعد از کسر سپرده قانونی 94/3 درصد است؛ به این معنا که بانک‌های استان 94/3 درصد از مجموع سپرده‌‌های خود را به مشتریان وام داده‌اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سپرده گذاری یزدی ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سپرده گذاری یزدی ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سپرده گذاری یزدی ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد