محتوا با برچسب سکوت جهانگیری.

امسال به رشد اقتصادی ۵ درصدی می‌رسیم/ پرسشی که جهانگیری را به سکوت واداشت
معاون اول رئیس‌جمهور:
امسال به رشد اقتصادی ۵ درصدی می‌رسیم/ پرسشی که جهانگیری را به سکوت واداشت
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: نمی توانم درباره رشد اقتصادی در ۲ ماهه اول امسال اظهارنظر کنم اما مطمئنم امسال به رشد اقتصادی ۵ درصد خواهیم رسید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سکوت جهانگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سکوت جهانگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سکوت جهانگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد