محتوا با برچسب شلیک نرم.

کتاب «شلیک نرم» منتشر شد
به همت مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس؛
کتاب «شلیک نرم» منتشر شد
به همت مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سپاه الغدیر استان یزد کتاب «شلیک نرم» که شامل خاطراتی از رزمندگان شهرستان ابرکوه است، منتشر شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شلیک نرم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شلیک نرم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شلیک نرم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد