محتوا با برچسب شورای حل اختلاف یزد.

20 درصد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف یزد به سازش ختم می‌شود
رئیس شوراهای حل اختلاف استان يزد:
20 درصد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف یزد به سازش ختم می‌شود
رئیس شوراهای حل اختلاف استان يزد گفت: بیش از یک‌پنجم از پرونده‌هاي واردشده به شوراهای حل اختلاف در استان یزد به سازش منجر می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شورای حل اختلاف یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شورای حل اختلاف یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شورای حل اختلاف یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد