محتوا با برچسب شورای معادن استان.

اهدای هدیه به اعضای شورای معادن استان کذب محض است
سرپرست معاونت امور معادن یزد:
اهدای هدیه به اعضای شورای معادن استان کذب محض است
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی استان یزد خبر اهدای آی پد آیفون به مسئولین حاضر در جلسه تمدید مجوز یکی از معادن استان یزد را تکذیب کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شورای معادن استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شورای معادن استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شورای معادن استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد